title-photo

Prevence závažných havárií

img

Audit zajištění PZH

Provedeme vnější audit zajištění prevence závažných průmyslových havárií

  • Školení vedoucích zaměstnanců
  • Školení zaměstnanců
  • Zajištění dalších odborných školení

Bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 2242015 Sb

Vypracování bezpečnostní dokumentace dle zákona č. 224/2015 Sb., „o prevenci závažných havárií“ a vyhlášky č. 227/2015 Sb. „o náležitostech bezpečnostní dokumentace…“.

Zpracujeme dokumentaci prevence závažných průmyslových havárií

  • Zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny
  • Bezpečnostní program prevence závažné havárie
  • Bezpečnostní zpráva
  • Posouzení rizik závažné havárie
  • Vnitřní havarijní plán
  • Podklady pro stanovení zóny vnějšího plánování
  • Plán fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo B